زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

دعاوی کیفری و حقوقی متخصص جرم شناسی تحصیل مال نامشروع تصرف عدوانی قصاص نفس و عضو و اجرا حد
آدرس: کرمان بلوار شیراز،فرعی پارسا نبش کوچه ۸
کدپستی: ۷۶۸۹۰۵۶۴۶
تلفن: ۰۹۱۳۵۱۶۵۱۴۲
موبایل: ۰۹۱۳۵۱۶۵۱۴۲

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره پروانه: 34069

طرح سوال و مشاوره

پاسخگویی آفلاین حداکثر در 3 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

تخصصی ثبت نشده است